Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ©Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im.L.Zamenhofa
w Białymstoku
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok
tel./fax: 85/7450595