Zoom in Regular Zoom out

PN-11/17/1

Przedmiot zamówienia:

Dostawy leków, substancji recepturowych
i materiałów stomatologicznych do Apteki Szpitalnej

Rodzaj zamówienia:
dostawa

Termin składania ofert:
11.07.2017

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 3 do SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ

Wyjaśnienia 1

Wyjaśnienia 2

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania w częściach

Unieważnienie pakiet 87, 97, 194, 220

Unieważnienie postępowania pakiet 94

Wybór ofert i unieważnienie postępowania w częściach