Zoom in Regular Zoom out

PN-15/17/21

Przedmiot zamówienia:

Usługa obejmująca utrzymanie czystości w obiektach Zamawiającego,
czynności pomocnicze przy obsłudze pacjentów, transport wewnętrzny
oraz obsługę szatni, portierni i centrali telefonicznej


Rodzaj zamówienia:
usługa

Termin składania ofert:
09.06.2017 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 3 do SIWZ (JEDZ)

Załącznik do SIWZ 6

Informacja odwołanie

Kopia odwołania

Wyjaśnienia 1

Wyjaśnienia 2

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postepowania