Zoom in Regular Zoom out

PN-14/17/10

Przedmiot zamówienia:

Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z instalacją

Rodzaj zamówienia:
dostawa

Termin składania ofert:

25.05.2017

zmiana terminu

08.06.2017

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 4 (JEDZ)

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Informacja o wniesionym odwołaniu

Kopia odwołania

Informacja o wniesionym odwołaniu 2

zamieszczono w dn. 02.05.2017 r.

Kopia odwołania 2

zamieszczono w dn. 02.05.2017 r.

Wyjaśnienia 1

Wyjaśnienia 2

Wyjaśnienia 3

Wyjaśnienia 4 do SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Wyjaśnienia 5

Zaktualizowany załącznik 5 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty