Zoom in Regular Zoom out

PN-7/17/15

Przedmiot zamówienia:

Usługa żywienia pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Rodzaj zamówienia:
usługa

Termin składania ofert:
26.04.2017

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 3 do SIWZ (JEDZ)

Wyjaśnienie 1

Informacja o wniesieniu odwołania

Treść odwołania

Uwzględnienie odwołania

Wyjasnienia 2

Załącznik

Wyjaśnienia 3

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania w cz. 2

Wybór ofert