Zoom in Regular Zoom out

PN-5/17/21

Przedmiot zamówienia:

Usługa obejmująca utrzymanie czystości w obiektach Zamawiającego,
czynności pomocnicze przy obsłudze pacjentów, transport wewnętrzny
oraz obsługę szatni, portierni i centrali telefonicznej

Rodzaj zamówienia:
usługa

Termin składania ofert:
23.03.2017

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik 3 do SIWZ (JEDZ)

załącznik 6 do SIWZ

wyjaśnienia 1

informacja o wniesionym odwołaniu

kopia odwołania

wyjaśnienia 2

wyjaśnienia 3

uwzględnienie odwołania (zmiana SIWZ)

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania