Zoom in Regular Zoom out

PN–13/16/1

Przedmiot zamówienia:

Dostawy leków, materiałów okulistycznych oraz preparatów stomatologicznych do Apteki Szpitalnej

Rodzaj zamówienia:
dostawa

Termin składania ofert:
2016-06-17

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 7

Wyjaśnienia 1

Wyjaśnienia 2

Wybór ofert