Zoom in Regular Zoom out

Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”

Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

zawada_bozena..

Lekarz kierujący Oddziałem:
dr hab. n. med. Bożena Okurowska- Zawada

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DSC_0019Sekretariat:  Danuta Kozłowska
e-mail:rehabilitacja@udsk.pl

Telefony:
+48 85 74 50 601, faks: +48 85 74 50 601

dyżurka lekarska : +48 85 74 50 583
dyżurka pielęgniarska: +48 85 74 50 718
pielęgniarka oddziałowa:  +48 85 74 50 947

Rehabilitacja lecznicza – opieka stacjonarna:Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”

  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

Poradnie:

Poradnia Rehabilitacji Dziecięcej – Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

Rehabilitacja w Ośrodku Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „DAC SZANSĘ” – Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Umawianie wizyt godzina 9.00-13.00 do Poradni Rehabilitacyjnej i na Rehabilitację Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Pracownicy:


Zespół lekarski:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak
dr hab. n. med. Bożena Okurowska- Zawada – Lekarz kierujący Oddziałem
dr n. med. Dorota Sienkiewicz
dr n. med. Grażyna Paszko- Patej

Asystenci:

dr n. o zdr.Janusz Wojtkowski
dr n. o zdr.Karolina Średnicka
dr n. o zdr.Anna Konopka
dr n. o zdr.Kamila Okulczyk
dr n. o zdr.Elżbieta Dmitruk

Terapeuci:
mgr Ewa Rakowicz– fizjoterapeuta, kierownik zespołu fizjoterapeutów
mgr Gaweł Dojlido – fizjoterapeuta
mgr Elżbieta Laskowska – fizjoterapeuta
mgr Katarzyna Raciborska – fizjoterapeuta
mgr Anna Wróblewska – fizjoterapeuta
mgr Małgorzata Doroszkiewicz – fizjoterapeuta
lic. Małgorzata Balcerzak – fizjoterapeuta
lic. Marietta Ołowska – fizjoterapeuta
starszy technik fizjoterapii Tomasz Błahuta
starszy technik fizjoterapii Dorota Karpusiewicz
starszy technik fizjoterapii Marzena Kasztelan
starszy technik fizjoterapii Joanna Stankiewicz
starszy technik fizjoterapii Agnieszka Tołłoczko-Jarosz
starszy technik fizjoterapii Małgorzata Wierzbowska
starszy technik fizjoterapii Urszula Wiszniewska
starszy technik fizjoterapii – Julita Sanejko
Ewelina Siergiejuk – terapeuta zajęciowy
Maria Fabich – terapeuta zajęciowy

Umawianie wizyt godz. 9.00-13.00

Ośrodek Dać Szansę:
mgr Marzenna Radecka- psycholog
mgr Dariusz Rożkowski- logopeda, afazjolog
dr n. o zdr. Grażyna Dytrych- pedagog specjalny
mgr Mariola Wojtkiewicz- logopeda
mgr Anna Kondrat – psycholog
mgr Tomasz Kryński- pedagog specjalny

Zespół pielęgniarski:
mgr plg. Chilimoniuk Ewa- Barbara- pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Kamińska Katarzyna- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr Bach Ewa- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
mgr plg. Fabich Kamila
Januszek Danuta- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr Karwowska Anna- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Malisz Joanna- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Roszkowska Katarzyna
Sobolewska Dorota- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Sokólska Kamila
Topczewska Marzanna- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Wasiluk Ala- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr plg. Żukowska Martyna

Rejestratorka medyczna:
Urszula Toczydłowska  tel 74 50 699


prezentacja_kliniki >>klik<<

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Profile kliniki:

  • Rehabilitacja neurologiczna

Jako jedyni w regionie północno-wschodniej Polski prowadzimy programy terapeutyczny leczenia spastyczności toksyną botulinową dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Leczymy chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, wcześniactwem, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach czaszkowo-mózgowych, wadami mózgu oraz zespołami genetycznymi. W rehabilitacji stosowane są nowoczesne sposoby terapii: metody neurofizjologiczne metoda Vojty, metoda NDT-Bobath, stymulacji proprioreceptywnej–PNF, kinesiotaping, trening proprioceptywny przy użyciu platformy balansowej, ćwiczenia w zamkniętym lub otwartym łańcuchu kinematycznym przy użyciu arm i leg tensor.

  • Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po:
1) urazach;
2) zabiegach operacyjnych;
3) zaostrzeniach chorób przewlekłych
Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego świadczeniobiorcy.

Na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:
1) neonatologicznej;
2) rehabilitacyjnej;
3) ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
4) neurologicznej;
5) reumatologicznej;
6) chirurgii dziecięcej;
7) endokrynologii dziecięcej;
8) diabetologii dziecięcej lub
9) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym w szczególności kierowane są osoby:
1) z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
2) z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo- rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
3) z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
4) z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
5) z zespołem mikro zaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
6) z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
7) z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
8) z zaburzeniami integracji sensorycznej;
9) z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
10) z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Formy pomocy oferowane w Ośrodku „Dać Szansę”:
  • kompleksowa diagnoza rozwoju dziecka;
  • indywidualna terapia dziecka prowadzona przez psychologów, logopedów i pedagogów w zakresie polepszania jego rozwoju funkcji poznawczych, samodzielności, aktywności życia codziennego oraz uspołecznienia;
  • rozwijanie umiejętności kontaktu werbalnego oraz innych form komunikowania się z otoczeniem;
  • wielospecjalistyczna opieka konsultacyjna dla rodzin;
  • edukacja rodziców w celu kontynuacji i utrzymania ciągłości właściwych oddziaływań terapeutycznych w środowisku domowym oraz w innych placówkach specjalistycznych

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”

 

 

UWAGA informacja dotycząca planowanych świadczeńKliknij tutaj
+